Coaching

Coaching

Momenteel werk ik hoofdzakelijk met HBO en WO opgeleide mensen, veelal in een management, leidinggevende, coördinerende functie. Daarnaast coach ik professionals in ondersteunende diensten.

Mijn opdrachtgevers zijn directies van onderwijsinstellingen, managers binnen gemeenten en bestuurders en directeuren in de ouderenzorg-thuiszorg. In opdracht van deze organisaties coach ik in het kader van organisatieontwikkeling.

Opdrachten die ik uitvoer omvatten:

  1. Managementcoaching, gericht op ontwikkeling van leiderschap, het functioneren als manager.
  2. Functiecoaching, gericht op het versterken van het functioneren binnen een functie, het uitvoeren van taken, opdrachten en projecten.
  3. Loopbaancoaching, gericht op een passende volgende loopbaanstap.

Mijn aanpak is gestructureerd. Over het algemeen wordt vanuit de organisatie naar mij doorverwezen, daarna volgt een aantal stappen, die ik samen met de coachee en de opdrachtgever doorloop, zodat we duidelijke afspraken maken over het traject. In de gesprekken bied ik maatwerk en bepaal samen met de coachee welke aanpak werkt. De leervragen van de coachee vormen het uitgangspunt voor de gesprekken.

Het bieden van een veilige, duidelijke en open en stimulerende sfeer waarin vragen diepgaand onderzocht kunnen worden, is mijn belangrijkste drijfveer.

Management Coaching

Functie Coaching

Loopbaan Coaching